Roda de Capoeira

Roda de Capoeira

 

Nogle elever har spurgt hvad en roda de capoeira egentlig er for noget. I det følgende vil vi forsøge at skitsere et svar.

Først og fremmest: ”roda” er det portugisiske ord for ring/hjul/rundkreds, og udtales omtrent ”hrå-da”. En roda de capoeira er altså en capoeira-rundkreds, modsat f. eks. en roda de samba, som er en samba-rundkreds. En roda de capoeira er altså det vi kommer for at lære om!

Alle medlemmer kan være med uanset erfaring. Også udefra kommende capoeiristaer kan være med.

 

I en roda de capoeira er der følgende elementer: en bænk med musikere, to spillere og resten til at sidde på gulvet og danne cirklen.

Musikken består af otte instrumenter: en reco-reco, en agô-gô, en atabaque, to pandeiroer og tre berimbauer. Alle instrumenterne har faste pladser, dvs. at den der f.eks. spiller agô-gô altid sidder nummer to fra højre.

Berimbau-gunga starter altid musikken, og er det vigtigste instrument. Den ”peger” på dem der skal spille, og kalder ligeledes disse tilbage når spillet er ovre. Den starter roda’en, og den stopper den. De andre instrumenter skal følge dens tempo og rytme. Det er som regel kun mesteren og erfarne elever der derfor spiller dette instrument.

Når et instrument skal skiftes ud, sker det imellem to spil, og kun et ad gangen.

Der bliver sunget forskellige slags sange. I introduktionssangene må der ikke spilles, men så snart forsangeren begynder på corrido’erne, kan man gå i gang.

Spillet hedder jogo (”shå-gu”), og er frit og åbent for improvisation, dog skal man komme til berimbauen hvis man bliver ”kaldt” på.

Kender man sangene, ved man desuden hvordan disse kommenterer på spillet, således at man tage højde for det.

 

Der er ikke nogen vinder eller taber i jogo’en. Når man hverken spiller instrument eller er i jogo’en, sidder man i rundkredsen på gulvet.

Det er vigtigt ikke at sidde med benene inde i ringen, og være opmærksom på spillet. Der er mange ting at lære blot ved at se på.

Sangene er ens måde at bidrage til hele roda’en, og det er dem der sidder på gulvet der oftest spiller den største rolle hér, da en del af dem der spiller instrumenter, skal koncentrere sig om det.

En god capoeirista behersker alle de ting der her er skitseret. Han/hun kan udføre jogo’en, kender alle instrumenterne og sangene, og er i stand til at synge for. Men man behøver ikke at kunne dette for at deltage.

Husk på, en roda de capoeira er det, som det hele går ud på! Det er derfor vi træner.